REGULAMIN „BIEGNĘ DLA KACPRA”

REGULAMIN
VI CHARYTATYWNY PIKNIK SPORTOWY
„BIEGNĘ DLA KACPRA”

 I. ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE POMAGAM AKTYWNIE
Kontakt:
e-mail: kontakt@pomagamaktywnie.pl
www.facebook.pl/pomagamaktywnie
www.pomagamaktywnie.pl

II. CEL IMPREZY

1.Zebranie środków na szlachetny cel – dochód z imprezy zostanie przeznaczony na leczenie Kacpra Webera z Przyborek.
2.Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
3.Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
4.Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
5.Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.

III. TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się 27 maja 2018 r. w Nowym Folwarku.
Biuro zawodów: Zespół Szkół w Nowym Folwarku, ul.Nowa 5, 62-300 Września

IV. DYSTANS I START*

BIEG GŁÓWNY – dystans ok.10 km* – start godz. 10.10 (limit na pokonanie trasy 90 min.)
REKREACYJNA „6” – dystans ok.6 km* – start godz.10.00 (limit: 60 min.)
BIEGI DZIECIĘCE – dystans od ok.150 do ok.800 m – start ok. godz. 11.15

V. KLASYFIKACJA

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach:

BIEG GŁÓWNY – 1,2,3 miejsce w kat. OPEN kobiet i mężczyzn

Kategorie wiekowe:
-K,M20 – wiek do 29 lat,
-K,M30 – wiek 30-39 lat,
-K,M40 – wiek 40-49 lat,
-K,M50 – wiek 50-59 lat,
-K,M60 – wiek 60-69 lat,
-K,M70 – wiek 70 lat i więcej.

REKREACYJNA „6”: – Pierwsze trzy osoby w kategorii kobiet i mężczyzn bez względu na wiek.

BIEGI DZIECIĘCE:
Kategorie wstępne:
D1 – (2015 i młodsi) – ok. 150 m
D2 – (2014 / 2013) – ok. 150 m
D3 – (2012 / 2011) – ok. 300 m
D4 – (2010 / 2009) – ok. 300 m
D5 – (2008 / 2007) – ok. 600 m
D6 – (2006 / 2005)  – ok. 600 m
Trzy pierwsze miejsca wśród dziewczynek i chłopców w każdej kategorii.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii ze względu na liczbę zgłoszeń.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenia za pośrednictwem strony www.pomagamaktywnie.pl zakładka: VI Charytatywny Piknik Sportowy / Zapisy

Zgłoszenie uznaje się za kompletne w przypadku, gdy zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zostanie przekazana darowizna na konto bankowe:

Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie
ul. Kosynierów 94
62-300 Września

47 9681 0002 0000 0701 2000 0010
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna” + imię, nazwisko oraz nazwę konkurencji w której zawodnik będzie brał udział, np.
„Darowizna – Jan Kowalski, BIEG GŁÓWNY”
w przypadku Pakietu VIP należy dopisać w tytule słowo VIP
np. „Darowizna-Jan Kowalski, Bieg Główny-VIP”

MINIMALNE WYSOKOŚCI DAROWIZN (system zatwierdza darowiznę zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym odbiorcy):

– DO 28.02.2018 r.:

BIEG GŁÓWNY – 25,00 zł
REKREACYJNA „6” (bieg lub marsz) – 25,00 zł
BIEGI DZIECIĘCE – 10,00 zł
PAKIET VIP – 50,00 zł

– DO 31.03.2018 r.:
BIEG GŁÓWNY – 30,00 zł
REKREACYJNA „6” (bieg lub marsz) –  30,00 zł
BIEGI DZIECIĘCE – 10,00 zł
PAKIET VIP – 55,00 zł

– DO 17.05.2018 r.:
BIEG GŁÓWNY – 35,00 zł
REKREACYJNA „6” (bieg lub marsz) – 35,00 zł
BIEGI DZIECIĘCE – 15,00 zł
PAKIET VIP – 60,00 zł

 

Pakiet startowy zawiera:
-numer startowy,
-agrafki,
-chip do pomiaru czasu (Bieg Główny, Rekreacyjna „6” ),
-kupon na posiłek regeneracyjny,
-kupon na „atrakcje”.

Pakiet startowy VIP zawiera: pakiet startowy podstawowy + koszulka pamiątkowa (rozmiary „dla dorosłych”)
Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do 17 maja 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
W DNIU ZAWODÓW ORGANIZATOR NIE PRZEWIDUJE DODATKOWYCH ZAPISÓW.

Limit zgłoszonych zawodników wynosi:
BIEG GŁÓWNY – 200 osób
REKREACYJNA „6” (bieg lub marsz) – 200 osób
BIEGI DZIECIĘCE – 200 osób

Osoby poniżej 18 roku życia (niepełnoletnie) nie mogą startować w Biegu Głównym.
Osoby niepełnoletnie w wieku 14-18 lat mogą wystartować w Rekreacyjnej „6” (bieg lub marsz) tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych na udział w zawodach (zgodę należy przedstawić w biurze zawodów podczas weryfikacji).

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości umożliwiający identyfikację.

  • Wpłacona darowizna nie podlega zwrotowi oraz przepisaniu na inną osobę.

VII. PROGRAM MINUTOWY

27.05.2018r. :

8:00 – 9:30      –         WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW BIEGU GŁÓWNEGO,    REKREACYJNEJ „6” (BIURO ZAWODÓW),

9:30 – 9:45      –           ROZGRZEWKA na terenie Zespołu Szkół (przed sceną), wspólne
przejście na linię startu
10:00                –         START: REKREACYJNA „6”
10:10               –          START: BIEG GŁÓWNY
od 10:30          –         BAZA ZAWODÓW (ZS Nowy Folwark): KONKURSY, ATRAKCJE                                      DLA DZIECI, MASAŻ / POSIŁEK DLA UCZESTNIKÓW, LOTERIA                                              FANTOWA (sprzedaż od godz.8.00 do 12.00 lub do wyczerpania losów)
10:30               –           SPODZIEWANY PIERWSZY ZAWODNIK NA MECIE BIEGU
GŁÓWNEGO
8:00 – 11:00    –           WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW BIEGÓW DZIECIĘCYCH (BIURO
ZAWODÓW na boisku pod namiotem)
11:15               –           START: BIEGI DZIECIĘCE
12:15               –           CEREMONIA ZAKOŃCZENIA (PODSUMOWANIE, WRĘCZENIE
UPOMINKÓW, ROZSTRZYGNIĘCIE LOTERII FANTOWEJ)

VIII. NAGRODY

Charytatywny Piknik Sportowy organizowany przez Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie ma na celu pomoc osobie znajdującej się w potrzebie. Upominki w naszych zmaganiach są zawsze SYMBOLICZNE.

BIEG GŁÓWNY
Klasyfikacja Generalna
MĘŻCZYŹNI OPEN oraz KOBIETY OPEN:

I miejsce: upominek + puchar
II miejsce: upominek + puchar
III miejsce: upominek + puchar

REKREACYJNA „6” (bieg lub marsz)
Pierwsze trzy osoby w kategorii kobiet i mężczyzn bez względu na wiek – drobne upominki.

BIEGI DZIECIĘCE
Trzy pierwsze miejsca wśród dziewczynek i chłopców w każdej kategorii wiekowej – dyplomy.
Warunkiem sklasyfikowania dziecka jest pokonanie całości dystansu na własnych nogach.!!!
W najmłodszej grupie możliwa jest asekuracja dziecka przez rodzica/opiekuna. Jeśli dziecko będzie przez rodzica/opiekuna przeniesione, pchane, ciągnięte podczas biegu zostanie zdyskwalifikowane.

 

LOTERIA
Nagrody niespodzianki do rozlosowania wśród wszystkich uczestników imprezy. Warunkiem udziału w losowaniu jest zakup losu, a w przypadku wylosowania nagrody – okazanie wcześniej zakupionego losu. Koszt zakupu losu – 5 zł.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów
3.Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
4.Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu, oraz chip do pomiaru czas zamontowany zgodnie z instrukcją organizatora.
5.Zawodnicy pokonujący dystans biegu/marszu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
6.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.
7.Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w sposób rażący naruszył regulamin oraz swoim zachowaniem zakłócił przebieg rywalizacji.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
9.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U W A G A !

  • Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
  • Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie

 

*w sierpniu 2017 roku doszło do fatalnej w skutkach nawałnicy na terenie m.in. Nowego Folwarku, gdzie co roku odbywały się nasze pikniki. Zniszczeniu uległ las, a także obiekty szkolne. W związku z powyższym zmuszeni jesteśmy do dużych zmian dotyczących organizacji naszej imprezy m.in. trasy –długość trasy podajemy w przybliżeniu – może odbiegać od wskazanej w regulaminie. Wytyczanie trasy, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń cały czas trwa.