Biegniemy dla Kacpra !!

Biegniemy dla Kacpra Webera!
Z jakim problemem boryka się nasz Mały Bohater ?
Krótko po urodzeniu stwierdzono u Kacpra wadę serca w postaci przetrwałego przewodu Bottala, to doprowadziło do pierwszej operacji w wieku sześciu miesięcy i kolejnej miesiąc później. Kiedy myśleliśmy, że jego stan zdrowia się unormował w wieku 2 lat stwierdzono u niego małopłytkowość; kolejne 2 lata leczenia u hematologa nie przyniosły rezultatów w poznaniu przyczyny tej choroby. Dopiero po ponad dwutygodniowym pobycie w szpitalu w Poznaniu i wykonaniu szeregu badań stwierdzono jeszcze inną chorobę – niedokrwistość Fanconiego. Choroba ta charakteryzuje się wieloma nieprawidłowościami rozwojowymi (Kacper ma rozdwojony kciuk), upośledzeniem funkcji szpiku oraz zwiększonym zagrożeniem nowotworami. Nieleczona prowadzi do zanikania funkcji szpiku, dalej do białaczki szpikowej, a w konsekwencji śmierci. Jedynym ratunkiem jest przeszczep szpiku na który oczekujemy – informuje p.Wojtek, tata Kacpra.